سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه نیمروزی – کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی سازمان زمین شناسی شیراز
غلامعلی معاف پوریان – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی
ابراهیم خادمی – کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی مرکز شیراز

چکیده:

در منطقه نودره مشهد واحدهای گدازه بالشی الترامافیک را در توالی متشکل از طبقات رسوبی و سنگ های آذرین الترامافیک به سن پرمین زیرین تا میانی می توان ملاحظه نمود که با توجه به مشخصه های بافتی و ژئوشیمیایی از نزدیک ترین ترکیب به ماگمای سازنده دیگر واحدهای الترامافیک توده ای با بافت انباشتی برخوردار می باشند. شواهد ژئوشیمیایی از عدم آلودگی مذاب توسط مواد پوسته ای حکایت دارد بنابراین نسبت های مشاهده شده بین عناصر ناسازگار را می توان نمایانگر خصوصیات منبع گوشته ای آن دانست. بر اساس نسبت های Zr/Y در برابر Nb/Y مذاب مربوطه از منبع پلوم گوشته ای نشات گرفته است. خصوصیات ژئوشیمیایی این سنگ از نظر عناصر اصلی و کمیاب کاملا به کوماتی ایت های آرکنن شباهت دارد و در نمودارهای رده بندی، این سنگ در ردیف کوماتی ایت ای غنی شده از تیتان و تهی شده از آلومینیوم قرار می گیرند.