سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف وثیق – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درجنوب غرب اردبیل واقع است این منطقه در برگیرنده توالی سنگهای آتشفشانی ریولیتی مربوط به فعالیتهای آتشفشانی میوسن میانی و فوقانی و رسوبات اپی کلاستیک پلیوسن زیرین می باشد. شواهد پترولوژیکی و تکتونیکی حاکی از وقوع فوران شدید و ایجاد کالدرای انفجاری در میوسن میانی است که با خروج گنبدهای آتشفشانی در مرکز و حاشیه کالدرا همراه می بشاد بخشی از این گدازه ها در بین گنبدها در ضمن آبگیری به پرلیت تبدیل شده اند.