سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ایرج نوربهشت – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
مرتضی شریفی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

توده های گرانیتوئیدی موته در نوار دگرگونی سنندج – سیرجان واقع می باشد که در شمال شرق گلپایگان رخنمون دارد.
هدف اصلی از مطالعه گرانیتوئیدهای موته تاکیدی بر جایگاه تکتونیکی و خاستگاه ماگمایی توده های گرانیتوئیدی موته می باشد. در نتیجه برای دست یابی به این هدف موارد زیر به طور مختصر مورد بحثو بررسی قرار می گیرد:
۱- سن جایگزینی گرانیتوئیدهای موته
۲- معرفی و طبقه بندی سنگهای آذرین سازنده توده گرانیتوئیدی موته
۳- بررسی شرایط دما – فشار تشکیل توده گرانیتوئیدی موته
۴- تعیین وضعیت الکالینیته سنگهای آذرین سازنده توده های گرانیتوئیدی موته
۵- تعیین تیپ ماگمایی توده های گرانیتوئیدی موته
در این طرح سن گرانیتوئیدهای موته که به پرکامبرین نسبت داده شده است بر اساس فسیل کنودونت که در تشکیلات متامورفیک موته (سنگهای در بر گیرنده گرانیتوئیدها) بدست امده، و به نظر به قرابتهای ژئوشیمیایی با سایر گرانیتوئیدهای مناطق مجاور (حسن رباط ، الیگودرز، شازند، بوئین، میاندشت، بروجرد، همدان و…) به سن جایگزینی کرتاسه فوقانی – پالئوسن زیرین می باشد که پس از فاز کوهزایی لاراهید تزریق شده است.