سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آذر ناجی – کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب الله قاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

رخنمونهای سازندهای پالئوزوئیک زیرین – میانی در بخشهای وسیعی از واحد ساختاری ایران مرکزی دیده می شوند. در بعضی از این بخشها نظیر مناطق قوشه، ابیانه، سه ، زفره، باقر آبادو دالمه این سازندها در بر دارنده سنگهای آتشفشانی تا نیمه عمیق بازیک هستند. بررسیهای پترولوژیکی ، ژئوشیمیایی و نمودارهای تمایز، محیط تکتونیکی نشان می دهند که اکثر سنگهای آذرین مزبور ماهیت آلکالن و تعداد کمی نیز ماهیت ساب آلکالن داشته، در جایگاه تکتونیکی درون صفحه قاره ای و از ذوب بخشی درجه پائین گوشته زیر لستوسفر قاره ای نشات گرفته اند. این جایگاه با پالئوژئوگرافی پالئوزوئیک زیرین ایران مرکزی مبنی بر وجود یک محیط کششی ریفت درون قاره ای در این زمان کاملاً منطبق می باشد.