سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
حسین زمانی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اصغر سپاهی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
سیدجعفر حسین دوست – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در غرب و جنوب غربی همدان قرار داشته و جزو زون سنندج – سیرجان محسوب می گردد. حداقل یک دگرگونی ناحیه ای و یک دگرگونی مجاورتی در منطقه رخ داده است. دگرگونی ناحیه ای، شیست – های پلیتی را در حد رخساره شیست سبز و آمفیبولیت ایجاد کرده است. شرایط دما – فشار این دگرگونی را می توان درحدود دمای ۶۰۰-۴۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۴-۲ کیلوبار در نظر گرفت. دگرگونی مجاورتی بعد از دگرگونی ناحیه ای رخ داده و باعث تشکیل انواع هورنفلس ها شده است. این هورنفلس ها در محدوده رخساره آلبیت – اپیدوت هورنفلس و هورنبلند – هورنفلس دگرگون شده اند. دما و فشار تشکیلاین سنگ ها در حدود ۶۰۰-۴۰۰ درجه سانتی گراد و فشار ۲-۱ کیلوبار می باشد.