سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ساناز یاجم – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
صدرالدین امینی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
جلیل قلمقاش – سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور – گروه سنگ شناسی

چکیده:

در جنوب غرب ندوشن مجموعه ای نفوذی به سن الیگو – میوسن، متعلق به پهنه ماگمایی ارومیه – دختر، برونزد دارد. این مجموعه نفوذی با توجه به روابط صحرایی، تقدم و تاخر جایگیری توده ها و اختصاصات کانی شناسی بافتی و شیمیایی به چهار خانواده (suite) قابل تقسیم بندی است. قدیمیترین خانواده دیوریتها هستند، لوکوگرانیتها دومین فاز نفوذی منطقه و گرانیتها سومین فاز می باشند که توسط گرانودیوریتها قطع شد اند. تمامی سنگهای این چهار خانواده متاآلومین و کالک آلکالن هستند و با استناد به شواهد پتروگرافی و ژئوشیمی همگی منشا ماگمایی (I) دارند.
تمامی شواهد نشان می دهند که این مجموعه نفوذی منشا گرفته از ذوب بخشی سنگ پوسته ای مافیک تا حد واسط، دگرگون شده ، کالک آلکالن پتاسیم بالا و آبدار می باشد.