سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
بهزاد مهرابی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین تقی زاده – کارشناس ارشد شرکت ملی صنا یع مس ایرانپتروژنز و ژئوشیمی کانسار گرانیتو

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب کانسار مس پورفیری سرچشمه در شمال شرق شهرستان پاریز واقع شده است. توده نفوذی گرانیتوئیدی سرکوه در زمان الیگومیوسن در سنگهای آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ نموده و ازلحاظ تقسیمات زمین شناسی بخشی از مجموعه ماگمائی ارومیه – دختر است[ ۱]. سنگهای رخنمون یافته در این منطقه عبارتند از: الف) واحدهای ولکانیکی، شامل توف، آندزیت و آندزیت بازالت. ب) واحدهای نفوذی، شامل گرانیت تا گرانودیوریت، گرانودیوریت پورفیری و به میزان کمتر کوارتزدیوریت می باشد. فنوکریستهای مهم آن شامل پلازیوکلاز، بیوتیت، آمفیبول، اپاک و زمینه عمدتا از پلاژیوکلاز و کانی اپاک ساخته شده است. با مطالعات انجام شده بر روی نمونه های برداشتی از مغزه های حفاری اعماق ۲-۳۵۰ متری این سنگها متعلق به سری کالک آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومنیوم پرآلومین هستند. نمودار تمایز محیط زمین ساختی نیز حاکی از نفوذ این گرانیتوئید در یک محیط مرتبط با قوس آتشفشانی در حاشیه فعال قاره ای است که با فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی مرتبط می باشد