مقاله پتروگرافي، كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز افق بوكسيت در ناحيه كيسه جين، شمال غرب آبگرم، آوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: پتروگرافي، كاني شناسي، ژئوشيمي و ژنز افق بوكسيت در ناحيه كيسه جين، شمال غرب آبگرم، آوج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوكسيت
مقاله کيسه جين
مقاله دياسپور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده شهري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بوکسيت از منابع اصلي تامين آلومينيوم در جهان مي باشد. افق بوكسيتي کيسه جين با يك سطح فرسايشي ميان سازند اليكا و سازند شمشك واقع شده است.
هدف: هدف از اين پژوهش تعيين بافت، کاني شناسي، نوع و منشا بوکسيت کيسه جين مي باشد.
روش بررسي: بررسي بافتي و کاني شناسي به ترتيب توسط مطالعات پتروگرافي و با استفاده از روش XRD و آناليز شيميايي توسط روش XRF انجام گرفت.
نتايج: مطالعات پتروگرافي نمونه هاي بوكسيت متراكم بافت هاي پيزوليتي، اُاُليتي و دانه اي را نشان مي دهد. بر اساس ترکيب اکسيدهاي اصلي (Fe2O3–Al2O3–SiO2)، نمونه هاي بوکسيت کيسه جين به دو گروه طبقه بندي مي شوند: ۱- بوکسيت رسي که عمدتا از اين نوع مي باشند و ۲- بوکسيت غني از آهن. دياسپور و كاني هاي رسي از کاني هاي اصلي مي باشند که همراه با کاني هاي فرعي فلدسپات، اکسيدهاي آهن و آناتاز بوکسيت را تشکيل مي دهند.
نتيجه گيري: بر اساس مشاهدات صحرايي، مطالعات پتروگرافي و مقادير عناصر Cr, Ni, Zr وGa ، منشا اين افق بوكسيتي، سنگ هاي آذرين بازيك تا حدواسط مي باشد که در جنوب منطقه مطالعاتي قرار گرفته اند.