مقاله پتروگرافي، ژئوشيمي و محيط زمين ساختي- ماگمايي توده گرانيتوئيدي حاجي آباد (جنوب بوئين زهرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: پتروگرافي، ژئوشيمي و محيط زمين ساختي- ماگمايي توده گرانيتوئيدي حاجي آباد (جنوب بوئين زهرا)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاجي آباد
مقاله زون اروميه- دختر
مقاله متاآلومين
مقاله گرانيتوئيد تيپ I

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توده گرانيتوئيدي حاجي آباد با وسعت تقريبي ۹۰ کيلومتر مربع در ۱۳۵ کيلومتري جنوب غرب تهران، ۷ کيلومتري جنوب شهرستان بوئين زهرا واقع شده است. اين توده با سن تقريبي ۳۹٫۲(±۳٫۲) ميليون سال در بخش مرکزي زون اروميه– دختر تزريق و جايگزين شده است.
هدف: در اين مقاله به بررسي دقيق سنگ شناسي توده نفوذي مذکور، جنبه هاي ژنتيکي و تکتنوماگمايي توده فوق بر اساس تحقيقات جديدي که تا کنون بر روي اين گونه سنگ ها انجام گرفته است پرداخته ايم.
روش بررسي: براي انجام اين پژوهش ابتدا بررسي هاي صحرايي و نمونه برداري در منطقه صورت گرفت. با استفاده از روش XRF تجزيه عناصر اصلي و فرعي به عمل آمد و به روش XRD جهت بررسي هاي کاني شناسي تجزيه به عمل آمد.
نتايج: توده نفوذي حاجي آباد داراي طيف ترکيبي سينوگرانيت، مونزوگرانيت و گرانوديوريت و گرانوفير مي باشد (SiO2=63-72wt%). از لحاظ سري ماگمائي از نوع کالک آلکالن پتاسيم متوسط تا بالا و از لحاظ شاخص اشباع از آلومين، متاآلومين مي باشد و از نوع گرانيتوئيدهاي تيپ I و معادل سري مگنتيتي هستند از لحاظ جايگاه تکتونيکي جزو گرانيتوئيدهاي CAG قوس قاره اي و دياگرام هاي مختلف تمايز محيط تکتونيکي نيز جايگاه گرانيتوئيدهاي قوس هاي آتشفشاني (VAG) حاشيه قاره را براي آنها محرز مي نمايند.
نتيجه گيري: اين توده نفوذي در يک محيط کوهزايي مرتبط با رژيم فرورانشي و همزمان با برخورد تشکيل شده است (در جريان فرورانش لبه اقيانوسي نوتتيس به سمت شمال در مزوزوئيک پيشين– سنوزوييک) شواهد صحرايي، پتروگرافي و ژئوشيمي حاکي از آن است که فرايندهاي تفريق ماگمايي در تشکيل اين توده نقش بارزي ايفا نموده است.