مقاله پتروگرافي انواع دولوميت ها، بررسي دياژنز، مرز احتمالي سازند شهبازان – آسماري و تفکيک رخساره ها بر اساس ويژگي هاي ژئوشيميايي دولوميکرايت ها، شواهد پتروگرافي و روشهاي آماري در برش دارابي (جنوب غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: پتروگرافي انواع دولوميت ها، بررسي دياژنز، مرز احتمالي سازند شهبازان – آسماري و تفکيک رخساره ها بر اساس ويژگي هاي ژئوشيميايي دولوميکرايت ها، شواهد پتروگرافي و روشهاي آماري در برش دارابي (جنوب غرب ايران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولوميت
مقاله سازند شهبازان – آسماري
مقاله دولوميكرايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي اسد
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند شهبازان به سن ائوسن مياني تا بالايي از تواليهاي دولوميت، آهك‌ دولوميتي و مارن تشکيل گرديده است. برش  مورد مطالعه در جنوب غرب ايران در منطقه لرستان واقع شده است. بر اساس مشاهدات صحرايي و مطالعات پتروگرافيكي (اندازه دانه ها و فابريک) چهار نوع دولوميت تشخيص داده شده است. در دولوميکرايت (دولوميت I) با توجه به وجود قالبهاي تبخيري، پلوئيد و لامينه هاي جلبگي مشخص شد كه دولوميکريت هاي سازند شهبازان در يك پهنه جزر و مدي نهشته شده است و دولوميت هاي ثانويه (نوع II، III، IV) در طول دياژنز تدفيني کم عمق تا عميق شکل گرفته اند. با استفاده از آناليز عنصري دولوميکرايت ها مشخص شد که ۱- در محيط هاي دياژنزي با افزايش فرايند دياژنزي در دولوميکريت ها، ميزان Mg،Fe  و Mn افزايش و همزمان ميزان Ca،Sr  و Na کاهش مي يابد ۲- در مرز احتمالي بين سازند شهبازان و آسماري بر اساس تغيير در ترکيب کاني شناسي و فرايند انحلال، ميزان Ca, Sr  و Na افزايش و ميزانMg, Mn  و Mn/Ca کاهش يافته است و ۳- بر اساس گروه بندي داده هاي ژئوشيميايي با استفاده ار آناليز خوشه اي و مشخصات پتروگرافي چهار گروه متفاوت ايجاد شد که نشان دهنده خصوصيات متفاوت از محيط رسوبي هستند.