مقاله پتروگرافي و پترولوژي مجموعه پلوتونيک جنوب قروه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: پتروگرافي و پترولوژي مجموعه پلوتونيک جنوب قروه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماگماتيسم
مقاله گرانيتوئيد
مقاله انکلاوهاي ريزدانه
مقاله گوشته
مقاله پوسته
مقاله پهنه سنندج – سيرجان
مقاله قروه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركيان اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهي گرو علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جنوب قروه در ۸۰ کيلومتري شمال غرب همدان طيفي از سنگهاي گرانيتوئيدي و بطور فرعي و کم حجم تر، ديوريتي گابرويي در ۳۸-۴۰ ميليون سال پيش در طي فعاليتهاي کوهزايي لاراميد، در سنگهاي دگرگوني ناحيه اي مزوزوئيک، نفوذ کرده است. مجموعه پلوتونيک قروه، به سبب تکتونيک فعال بعد از جايگيري به صورت يک برش ماگمايي در آورده است. کانيهاي شاخص و فرعي در ترکيب مودال، طيف ترکيبي و تيپ سنگهاي اين مجموعه و نيز برخي ويژگيهاي ژئوشيميايي، آنها را مشابه گرانيتوئيدهاي نوع I با ترکيب گرانيتوئيدهاي متاآلومين تا کمي پرآلکالن نموده است. اين مجموعه در رژيم تکتونيکي قوس هاي آتشفشاني مرتبط با حاشيه فعال قاره اي بوجود آمده است. تصوير عناصر اصلي و کمياب نمونه سنگها در نمودارهاي هارکر نشان مي دهد که بين فازهاي مافيک و اسيدي در فاصله سيليس ۵۹-۶۸ (در صد وزني) شکاف مشخصي وجود دارد. اين فاصله ترکيبي بر متفاوت بودن منشا آنها دلالت مي نمايد. با تکيه بر داده هاي ژئوشيميايي و روابط صحرايي منبع ماگماي مافيک بايستي ماگمايي مشتق از گوشته باشد. اين ماگما از عناصر Ba, Sr, Rb, و Nb غني است. متعاقب نفوذ ماگماي والد سنگ هاي اسيدي، در گابروهاي منجمد شده قبلي، تبادلات متاسوماتيکي صورت گرفته است. اين تبادلات از طريق مهاجرت فاز سيال و يا ماگماي فلسيک بوقوع پيوسته و موجبات تشکيل کانيهاي جديد را فراهم آورده است.