سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد جهان‌گیری – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

گنبد ساب ولکانیک داسیتی تاباخ داغی در غرب مرند به داخل رسوبات کنگلومرایی ، ماسه سنگی و مارنی میوسن پذیره با شده‌اند. سنگ‌های تشکیل دهنده این گنبد دارای بافت سرئیتی تا پرفیری بود و کانی‌های پلاژیوکلاز و به آمفیبول فنوکریستهای اصلی را تشکیل می‌دهند که پلاژیوکلاز ضحاک بافت‌های غیر تعادلی مانند بافت غربالی و زونینگ نوسانی نشان می‌دهند. فنوکریستهای آمفیبولی دارای ادخالهایی از کانی‌های بیوتیت ، زیرکن و آپاتیت می‌باشند. ترکیب این صحنه‌ها دهد آندزیت و داسیت رد می‌کند. از لحاظ ژئوشیمیایی در محدوده ثبت‌های کالک آلکالی آلکالن پتاسیم متوسط تا پتاسیم بالا قرار می‌گیرد و دارای الگوی REE تغذیه‌ای یافته و فاقد آنومالی منفی EU می‌باشند. در دیاگرام های عنکبوتی بهنجار شده به گوشت اولیه عناصر LREE.RB.SR.BA.K غنی‌شدگی و عناصر HREE.TI.NB طوری شده که نشان می‌دهند. ویژگی‌های کانی‌شناسی و ژئوشیمیایی این سنگ‌ها شباهت‌هایی با سنگ‌های آداکیتی نشان می‌دهد که ماگمای مولد آن‌ها هنگام بالا مردم با سنگ‌های پوسته آلوده شده است. ماگمای آداکیتی سوفی در مرحله فرو رانش از ذوب بخشی صفحه فرو روند و یا ذوب سنگ‌های بازیک پوست زیرین می‌تواند تشکیل گردد. با توجه به موقعیت زمانی و مکانی تشکیل داسیت های فوق می‌تواند در مرحله پس از پایان فرو رانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس و پس از تصادم از و بخشی صفحه فرو روند گسیخته شده صورت گرفته باشد.