سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
لیلا شیدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگهای این منطقه با سن ائوسن میانی تا پایانی شامل لوسیتیت، تفریت و تفریت فنولیتی می باشد. لوسیت کانی غالب در این سنگها است که گاه تا بیش از نیمی از حجم سنگ را به خود اختصاص داده است. پیروکسن اوژیت و نیز مقادیر فراوانی از پلاژیوکلاز در تمامی سنگها وجود دارد. مقادیر عناصر اصلی و فرعی کلیه این سنگهای پتاسیک را در محدوده اولترابازیک ها تا بازیک قرار میدهد. این سنگها جزو سنگهای پلاژیولوسیتیت پتاسیم بالا (High Potassic) می باشند.
از نظر ماهیت ماگمایی تمام سنگهای منطقه اعم از پتاسیک و غیر پتاسیک ها در محدوده آلکالن قرار دارند. این سنگها تمرکز بالایی از عناصر LILE داشته و نسبتا ازعناصر HFSE تهی شده هستند. پدیده دگرسانی که به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی در منطقه و نیز ریزش های جوی فراوان بسیار شدید عمل کرده است، باعث دگرسانی این سنگها گردیده و با تاثیر سیالات بر این سنگها لوسیت ها تا حد بسیار زیادی به آنالیسم تبدیل شده اند و بنابراین در نتایج تجزیه شیمیایی مقدار سدیم خیلی واقعیدرست نیست.