سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت حاج حسنی – دانشگاه آزاد زمین واحد تهران شمال
محمدعلی آرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بابک آل طه –
حمید احمدی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه کمربند آتش‌نشانی ارومیه – دختر (کمربند آتش‌فشانی – رسوبی، دهج – ساردوئیه) قرار گرفته است این مجموعه گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز دیوریت ، ریولیت و ریوداسیت می‌باشد که واحدهای گرانیتی و گرانودیوریتی دارای کانی‌سازی مس بوده است و کانی‌های اصلی مشترک در تمام این واحدها کوارتز ، ارتوز و پلاژیوکلاز می‌باشد. از نظر پتروگرافی گرانیت ها با دو بافت تمام بلورین گرانلار و پرفیری با بافت گرانولار گرانوفیری و پورفیریک با خمیر میکروگرانولار دیده می‌شود. در گرانودیوریت هاه کاهی بافت گرانوفیری میان بلورهای ارتوز و کوارتز یا کوارتز و پلاژیوکلاز و بیوتیت هایی به شکل اسکلتی وجود دارد . سنگ‌های مورد نظر ژئوشیمیایی کالکو آلکالی و متا آلومین می‌باشند و در نمودار تشخیص انواع گرانیتوئید ها در محدوده گرانیت های نوع I قرار می‌گیرند. همچنین با پیاده کردن تجزیه شیمیایی این سنگ‌ها بر روی نمودارهای تشخیص محیط تکتونیکی ، سنگ‌های منطقه در محدوده گرانیتوئید های ماگمای واقع شده و به قبل از به هم زمان با برخورد نسبت داده می‌شود. بنابراین نتایج مربوط به محیط تکتونیکی در این مطالعات با نتایج قبلی آل طه ۱٬۳۸۲ (بخش جنوب شرقی منطقه) و بربریان ۱٬۹۸۲ مطلق دارد.