سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا زارعی سهامیه – استادیار گروه زمین شناسی

چکیده:

مجموعه سنگهای اولترامافیک تا مافیک رازان به عنوان بخشی از توالیهای سنگهای مافیک در زون جوش خورده زاگرس به حساب می آیند. این مجموعه خود جزء کوچکی از کمربند ۳۰۰۰ کیلومتری می باشد که از سوریه شروع می شود و پس از عبور از جنوب ترکیبه و زاگرس به عمان می رود به طور کلی به لحاظ لیتولوژیکی سنگهای موجود در منطقه شامل پریدوتیت های هارزیورژیتی، گابروهای ایزوتروپ و میلونیتی و رخنمون کوچکی از توالی پلاژیوگرانیت می باشد.