سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوانه مهوری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه اصفهان
ربابه جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه اصفهان
موسی نقره ثیان – دکتری پترولوژی از دانشگاه نانسی فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفها
محمد علی مکی زاده – دانشجوی دکتری پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

گردنه ی ملا احمد در ۱۱۰ کیلومتری شرق اصفهان در محدوده ی طولهای جغرافیایی ۵۲ درجه و ۵۵ دقیقه و ۵۲ دقیقه و ۴۸ دقیقه و عرض های جغراقیایی ۳۲ درجه و ۳۳ دقیقه و ۳۲ درجه و ۴۳ دقیقه قرار گرفته است. این منطقه قسمتی از زون ارومیه- دختر را تشکیل می دهد که از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و بخشی از زون تکتونیکی ایران مرکزی را تشکیل می دهد. سنگ های منطقه ی مورد مطالعه از نوع سنگ های ولکلانیک و پیروکلاستیک متعلق به پلیو- پلیئستوسن زمین شناسی می باشند و ترکیب عمومی آنها توق ولکانیکی، آندزیت و داسیت می باشد. کانی های تشکیل دهنده ی نمونه های سنگی منطقه عبارتند از پلاژیو کلاز اسید تا حد واسط ، کلینو پیروکسن، ارتوپیروکسن، آمفیبول، بیوتیت، اپاک، کوارتز، اسفن، کلسیت،کانی های رسی اپیدوت، مالاکیت می باشند. بافت های موجود در این مقاطع عبارتند از: پیروکلاستیک، پورفیری، پوئی کلیتیک ، واربولیتیک ، گلو مرو پورفیری ، میکرولیتی ، حفره ای و سیو (Sieve). ترتیب تبلور کانی ها: اپاک اولیه، کلینو پیروکسن، پلاژیوکلاز، آمفیبول، بیوتیت و کوارتز.