سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خداکرم داورپناه – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

مجموعه افیولیتی لیستونیتی بین طول های جغرافیایی َ۳۰/۵۳ درجه سانتی گراد تا َ۳۸ / ۵۳ درجه سانتی گراد تا َ۳۰۰/۰۰ شمالی در فاصله ۲۴ کیلومتری شمال شرق شهرستان ارسنجان (شمال شرق استان فارس) قرار دارد. این مجموعه بخشی از افیولیت های نیریز است که با روند شمال غرب – جنوب شرق در منطقه مورد نظر رخنمون دارد.
در بررس های صحرایی و مشاهدات زمینی، این مجموعه افیولیتی شامل سنگ های الترامافیک (پریدوتیت ها و پریدوتیت های سرپانتیتی شده) که بخش اصلی منطقه را تشکیل می دهند، سنگ های مافیک (بازالت و اسپیلیت) ، سنگ های آهکی ، لیستونیت ها و منیزیت هستند. در این منطقه دو پدیده کانسار سازی روی داده است که عبارتند از : کانسار سازی اولیه (ماگمایی): که بوسیله فرایندهای ماگمایی ایجاد شده اند، مانند کانسار سازی کرومیت و عناصر گروه پلاتین (PGE) کانسار سازی ثانویه: که در نتیجه فرایندهای دگرسانی و ثانویه ایجادشده اند دراین منطقه پدیده لیستونیتی شدن در اثر فرایندهای دگر سانی بر روی سرپانتینیت ها ایجاد شده اند. مانند لیستونیت ها .