سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محبوبه حسینی برزی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
رسول اخروی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات سنگ شناسی سازنده لالون در مقطع نمونه با استفاده از ۱۷۷ مقطع نازک میکروسکوپی و بررسی بافتی برخی از نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که می توان با استفاده از داده های مربوطه به نقطه شماری (Point Counting) بهروشهای معرفی شده توسط گزی (Gazzi, 1996) و دیکینسون (Dikinson, 1988) 9 مرحله آب و هوایی را برای سازنده لولان مشخص نمود. ازبین این مراحل ، ۵ مرحله به آب و هوای نیمه مرطوب ، سه مرحله به آب و هوای گرم و نیمه مرطوب و یکمرحله به آب و هوای گرم و مرطوب منتسب گردیدند.
نسبت تعداد دانه های کوارتز کل به مجموع دانه های فلدسپار و خرده های سنگی نشان دهنده فراوانی دانه های مقاومتر در کل سنگ نسبت به دانه های با مقاومت کمتر است. از طرفی مقایسه نسبت مذکور با نسبت تعداد دانه های کوارتز چند بلوری، به دانه های فلدسپار و خرده های سنگی اهمیت تاثیر آب و هوا بر بلوغ کانی شناسی (نسبت به تاثیر عوامل مکانیکی مانند حمل وانرژی زیاد محیط) را نشان میدهد زیرا کوارتزچند بلوری در مقابل عوامل شیمیایی پایدار است.