سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا زارعی سهامیه – دانشگاه لرستان ، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی
محمد قربان بختیاری – کارشناس اداره آب و فاضلاب روستایی و کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی
حسن زمانیان – دانشگاه لرستان ، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی
سیدعارف علوی – دانشگاه لرستان ، کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی، دانشجوی کارشناسی ار

چکیده:

سنگهای ماگمایی مورد نظر در ۱۰ کیلومتر ی شرق معدن سونگون قرار دارند . وسعت منطقه حدود ۳۵ کیلومتر مربع می باشد . قدیمی ترین سنگهای منطقه مجموعه دگوگون شده ای است با سن تقریبی ژوراسیک . رخنمون های ژوراسیک – کرتاسه عبارتند از سنگهای ولکانیکی با ترکیب آندزیت تا تراکی آندزیت همراه مجموعه درهمی از ما سه سنگ ، مارن ، کنگلومرا وآهک که بیشتر درشمال منطقه گسترش دارند . سنگهای آندزیتی با سن الیگوسن گستره وسیعی از مرکز وجنوب منطقه را پوشانده است . سنگهای درونی شامل مونزونیت وگرانودیوریت هستند که بیشتر در بخش مرکزی منطقه گسترش دارند ونهایتا سنگهای خروجی نوع با زالت که مربوط به فعالیتهای پایانی آتشفشانی می باشند . منطقه مورد مطالعه به لحاظ تکتونیکی بخش کوچکی از کمربند کوهزایی
آلپ – هیمالیا بوده که درادامه رشته کوههای قفقاز قرار گرفته است . سنگهای آذرین منطقه به لحاظ ژئوشیمیایی خصوصیت کالکوآلکالن را نشان می دهند . با توجه به مطالعات پتروگرافی سنگهای ماگمایی منطقه مورد مطالعه شامل طیف وسیعی از مونزونیت ،کوارتز مونزونیت ،گرانودیوریت ، داسیت ، آندزیت ، تراکیت وبازالت می باشند . نمودارهای مختلف پترولوژیکی از قبیل هارکر ، اندیس تفریق وضریب انجماد درمقابل SiO 2 ونیز ر فتار عناصر نشان می دهد که سنگهای ماگمایی مورد نظر دارای ژنز مشابهی بوده واز SiO 2 کمیاب در مقابل اندیس تفریق و یک ماگمای مادر واحد به وجود آمده اند . نمودارهای مختلف تکتونوماگمایی تعلق این سنگها به مناطق کوهزایی وحاشیه فعال قاره را نشان می دهد .