سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسعید محمدی – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده گرانیتوئیدی رودره در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب شرق بیرجند در حاشیه شرقی پهنه لوت و در مجاورت زون زمیندرز سیستان قرار دارد. ترکیب سنگ شناسی این توده تونالیت تا گرانودیوریت است. ترکیب کانی شناسی آنها شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسیار، بیوتیت، آمفیبول، کلریت، زیرکن، کانی کدر، آپاتیت و اسفن می باشد. بافتهای غالب در گرانیتوئیدهای مورد مطالعه شامل گرانولار، میرمکیتی و گرافیک است. در متن سنگهای گرانیتوئیدی رودره آنکلاوهایی با ترکیب کوارتز میکرودیوریتی وجود دارد. بر پایه نتایج تجزیه الکترون مایکروپروب، پلاژیوکلازهای گرانودیوریت رودرده از نوع آلبیت- آلیگوکلاز با هسته های آندزین و دارای منطقه بندی عادی است. آمفیولهای گرانودیوریت رودره در رده آمفیولهای کلسیک و در حد بین مگنز یوهورنبلند و فروهورنبلند قرار دارند. ترکیب بیوتیتهای گرانودیوریت رودره در محدوده بین فلوگوبیت و آنیت با تمایل به سمت آنیت واقع شده است. بر پایه نمودارهای عبدالرحمن (۱۹۹۴)، این بیوتیته در قلمرو آلکالن (غیر کوهزایی) و با تمایل زیاد به طرف گرانیتوئیدهای کالک آلکالن قرار گرفته اند. گلریتهای موجود در سنگهای مورد مطالعه از نوع غنی از منیزیم (کلینوکلر) و کانی کدر از نوع مگنتیت و اولواسیپینل است.