سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید خدابخش – دکترا رسوب شناسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
عاطفه یگانه مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه بوعلی سینا
مسعود ساداتی – دکتر چینه شناسی و فسیل شناسی استادیار دانشگاه بوعلی سینا
حسن محسنی – دکترا رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی استادیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بخش قابل توجهی از سنگ های مزوزوبیک زون سنندج-سیرجان را طبقات ماسه سنگیتشکیل می دهند که مهمترین آنها هم ارز سازند شمشک(تریاس پسین- ژوراسیک پیشین پیشین- میانی) در البرز می باشند. به دلیلپیچیدگی های تکتونیکی و اثر دگرگونی اطلاعات ناچیزی در مورد ویژگی های این سازند در این زون در دست است. این سنگ ها در منطقه مطالعه از تناوب ماسه سنگ(کوارتز آرنایت، لیتارنایت، لیتیک وک و گریوک فلدسپاتی) با سیلیستون و شیل بیتومین دار تشکیل یافته است. سنگ های وکی در ماسه سنگ های زیرین سازند دیده می شوند. مواد آلی طبقات شیلی کمتر از ۱% بوده و اغلب از خرده های گیاهی اکسید شده با منشا خشکی(گروه ماسرالی اینرتینیت) تشکیل شده اند. مهمترین فرایندهای دیاژنیتیکی در برش های مورد مطالعه فشردگی و تشکیل سیمان های آهن دار، کربناته و سیلیسی می باشد.