سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمال الدین بازرگانی گیلانی – دکتری عضو هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
محمد پرچکانی – کارشناسی ارشد دانشجوی رشته زمین شناسی اقتصادی دانشکده زمین شناسی دان

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه در شمال شهرستان ابهر و جنوب شرق استان زنجان قرار دارد که از نظر جغرافیایی در قسمت جنوبی کوه های طارم و در شرق چهارگوش زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰۰ زنجان واقع است. در ناحیه مورد مطالعه سنگ های آتشفشانی و آذراواری ادوسن رخنمون دارند که معادل با سازند کرج فرض شده و به دو عضو تقسیم شده اند: عضو زیرین کردکند(۲۴۰۰ متر) و عضو بالایی آمند(۱۴۰۰ متر) که عضو اخیر تقسیم به ۶ بخش کوچکتر به نام های Ea1,Ea2, Ea3, EA4, EA5, EA6 شده است که در ناحیه مورد مطالعه تنهای بخش های EA4, Ea5, Ea6 رخنمون دارند و شامل گدازه های آندزیت، داسیت، ربوداسیت، ریولیت، توف برشی، توف و ایگنمبریت می باشند. نتایج حاصل از برسی اکسیدهای عناصر اصلی توف های میزبان کانی زایی در کانسار باریک آب با ترکیب ریولیتی، ریوداسیتی و داسیتی، نشان می دهد که ماگمای سازنده آنها از نوع ساب الکالن می باشد. با توجه به مطالعات کانی شناسی، بررسی تغییر و تحولات عناصر اصلی و دیاگرام های اکسیدها نسبت به سیلیس، وجود یک ارتباط زایشی و خویشاوندی بین واحدهای سنگ شناختی مختلف در ناحیه و نیز عملکرد تفریق در زمان توقف ماگما در مسیر حرکت آن مشهود است.