سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن موید – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
علیرضا روانخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

سنگهای نفوذی هرزنداتدیوان داغی و سنگهای ولکانیک اسید وابسته بصورت توده های مجزا و پراکنده در شمال و شمالغرب مرند ( هرزندات ) و جنوب جلفا ( کوههای قره گوز و دیوان داغی ) رخنمون دارند . راستای تقریبی این رخنمونها NW-SE می باشد . مجموعة یاد شده بهمراه سنگهای ولکانیک بازیک اسپیلیتی شده در زیر نهشته های پیشروندة پرمین قرار می گیرند و با نا هماهنگی آذرین پی پوشیده می شوند . همبری مستقیم این توده ها در دره دیز و با رسوبات دوونین بچشم می خورد . ترکیب سنگ شناسی توده های نفوذی در حد کوارتزسینیت تا آلکالی گرانیت بوده و ترکیب سنگ شناسی سنگهای ولکانیک اسید وابسته درحد ریولیت تا ریوداسیت می باشد . کانیها ی اصلی توده های نفوذی و سنگهای ولکانیک همراه شامل کوارتز، پلاژیوک لاز و فلدسپارآلکالن بوده و کانیهای فرعی آنها شامل بیوتیت، اولیوین غنی از Fe و آمفیبول ( آرفودسونیت ) یا پیروکسنهای سدیک میباشد . جایگیری توده های نفوذی بفرم دایک، سیل واستوکهای کوچک و در اعماق کم بوده و به انواع A-typeتعلق دارند . بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که سنگهای ولکانیک اسید و توده های یادشده به انواع A1 تعلق دارند.