سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر خضرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
صدرالدین امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
محسن موید – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

سنگهای ولکانیک شمال غرب مرند با سن پلیوکواترنر شامل: آندزیت، آندزیت بازالتی، لوسیت تفریت ، لوسیت بازانیت و تفریت است. بالا بودن مقادیر K2O,MgO و نیز نسبت K2O/Na2Oنشان میدهند که سنگهای منطقه را می توان جزء سنگهای پتاسیک و اولتراپتاسیک رده بندی کرد. در حالیکه از نظر سری ماگمایی در محدوده شوشونیتی قرار می گیرند بررسی عناصرفرعی نشان میدهد که سنگهای این منطقه از عناصر LIL غنی بوده و دارای مقادیر پایین عناصر HFS است که این نشان می دهد بخش گوشته ای لیتوسفر متاسوماتیزه شده توسط سیالات غنی از آب و آغشتگی پوسته ای نقش عمده ای در ژنز این سنگها دارند.