سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن موید – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
نصیر عامل – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده:

دایک لامپروفیری شریف آباد در حاشیه توده ساب ولکانیک اورین با ترکیب میکروکوارتز مونزونیت پورفیریی تا میکروگرانودیوریت پورفیری و در محل کنتاکت آن با سنگهای آهکی بیتومینه پرمین و نهشته های آمیزه رنگین نوار افیولیتی داخلی رخنمون دارد. ترکیب آن بر اساس پاراژنز کانی شناسی به مینت و انواع لامپروفیرهای کالکوآلکالن و شوشونیتی شباهت دارد (اشترکیزن، ۱۹۸۰، راک، ۱۹۹۱) سری ماگمائی آن شوشونیتی و اولتراپتاسیک بوده و از عناصر لیتوفیل بزرگ یون غنی می باشد و آنومالی مشخص منفی برای عناصر Ti,Nb را نشان می دهد . ویژگیهای ژئوشیمیایی این توده به انواع لامپروفیرهای کالکو آلکالن شباعت زیادی داشته و احتمالا از تفریق یک ماگمای کوارتز مونزونیتی در شرایط آبدار و یا از تاثیر متقابل بازالت – پوسته و در یک محیط قوس ماگمایی بعد تصادم تکوین یافته است.