سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدسعید محمدی – بخش زمین شناسی – دانشگاه بیرجند
منصور وثوقی عابدینی – دانشکده علوم زمین – دانشگاه شهید بهشتی
محمدهاشم امامی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

منطقه مورد مطالعه بخشی از زون ماگمایی ارومیه – دختر بوده که در محدوده ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی اردستان قرار داشته و دارای موقعیت جغرافیایی َ۵ ۳۳ درجه سانتی گراد الی َ۳۰ ۳۳ درجه سانتی گراد عرض جغرافیایی شمالیمی باشد. وجود فعالیتهای عظیم آتشفشانی یکی از ویژگیهای زون ماگمایی ارومیه – دختر می باشد. پیرامون فعالیتهای ماگمایی این زون تاکنون نظریات متعددیپیشنهاد کردیده است بطوریکه عده ای از محققین منشاء ماگماهای کالکوآلکالن این زون را به ریفت های بین قاره ای نسبتمی دهند و معتقدند که فعالیتهای آتشفشانی عظیم اصولا پس از حرکات کمپرسیونی به وقوع پیوسته اند، به عبارت دیگر همزمان با عکس العملپوسته قاره ای ایران در مقابل فشارهای فزاینده کمپرسیونی پدید آمده اند. در مقابل نظریه فوق تئوری کمپرسیونی قرار دارد که در این تئوری ماگماهای آلکالن و کلکوآلکالن زون ارومیه – دحتر را ناشی از فرو رانش پوسته اقیانوسی تتیس به زیر بلوکایران که از مزوزوئیک تا اواخر ائوسن صورت گرفته، می دانند.