سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدوحید شاهرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
رضا زارعی سهامیه – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
پیمان رضائی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

منطقه مورد مطالع به لحاظ جغرافیائی در کوههای طارم واقع شده و از لحاظ تکتونیکی جزو البرز غربی محسوب می ود. سنگهای ماگمایی منطقه شامل سنگهای نفوذی و خروجی است. از نظر سنگ شناسی سنگهای آتشفشانی و آذرآواری سازند کرج بخش اعظم منطقه را پوانده اند و ترمهای مختلف سنگی شامل بازالت، آندزیت بازالتی، داسیت و ریولیت می باشد. سنگهای آذرین دارای روند شمال غرب- جنوب شرق بوده و سکانس سنگهای آتشفشانی از نوع پورفیری، میکرولیتی و پورفیری میکرولیتی و بافت سنگهای نفوذی غالباً گرانولر، پرتیتی و گرانوفیری می باشد. عمده ترین کانیهای تشکیل دهنده سنگها اعم از نفوذی و خروجی شامل پلاژیوکلاز، فلدسیاتهای آلکالن- کوارتز- بیوتیت و به مقدار کمتری آمفیبول و پیروکسن هستند. تحولات ژئوشیمیائی این سنگها به لحاظ تغییرات عناصر اصلی و کمیاب مورد بررسی قرار گرفته که نشان دهنده رابطه خویشاوندی بین سنگهای منطقه بوده و به نظر می رسد که فرآیند تفریق از طریق تبلور بخشی صورت گرفته است. تغییرات ژئوشیمیائی اکسیدهای مختلف عناصر اصلی نشان می دهد که سنگها ماهیت اسیدی تا حد واسط داته و به مقدار کمتر بازیک هستند. بررس سری های ماگمایی نشان می دهند که ماگمای سازنده سنگهای ماگمایی آلکالن غنی از پتاسیم و شوشونیتی است. ترم های حد واسط این سنگها غنی شدگی از اهن را نشان می دهند که ناشی از تبلور الیوین در افقهای کم عمق و تفریق آن و نیز آغشتگی سنگهای منطقه با محلولهای هیدروترمال بوده است. مطالعه مقاطع نازک سنگها نشان می دهد که این سنگها فاقد ارتوپیروکسن و آمفیبول هستند. این موضوع با تبلور سنگهای آتشفشانی در سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین تطابق دارد. نمونه های سنگی منطقه مورد مطالعه از نظر میزان اشباع از آلومینیم جزو سری متالومینه هستند. نمودارهای مختلف تکتونوماگمایی و تشابهات موجود بین عناصر اصلی و کمیاب منطقه مورد مطالعه با حاشیه فعال قاره ها تطابق سنگها را با سنگهای سرشار از پتاسیم نواحی فرورانش آشکار می سازد.