سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه رابط – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد آلیانی – استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان
منصور قربانی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علی اصغر سپاهی گرو – استادیار دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

منطقه مورد نظر بین طولهای جغرافیایی ً۳۰ َ۵۲ ۱۰ درجه سانتی گراد و َ۴۵ ۵۱ درجه سانتی گراد و عرضهای جغرافیایی ً۵۲ َ۴۷ ۳۵ درجه سانتی گراد و ً۳۰ ۵۳ً ۳۵ درجه سانتیگراد گرفته است . از نظر زمین شناسی بخشی از زون البرز مرک زی است. بیشترین برونزد در این منطقه مربوط به سازند کرج می باشد . شامل دو توده نفوذی است که یکی در شمال لواسان و دیگری در شمال شرق لواسان قرار دارد. ترکیب سنگ شناسی این دو توده سینیت، آلکالی فلدسپار سینیت، کوارتز سینیت و کوارتز مونزونیت می باشد . جهت انجام مطالعات ژئوشیمیایی تعداد ٨ نمونه به روشXRFآنالیز شده است.