سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فریده وزیری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادی
محمد لطفی – استادیار پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

براساس مطالعات ژئوشیمی سنگهای بازالتی منطقه دارای ماهیت آلکالن با گرایش سدیک می باشند و از عناصر LREE غنی شدگی و از عناصر HREE تهی شدگی نشان میدهند.شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی دال بر دخالت پدیده های تفریق و آلودگی و ذوب پوسته قاره ای در تشکیل سنگهای بازالتی است.