سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین پیرانوند پور – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز
دکترمحمدعلی رجب زاده – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه پلی نانسی فرانسه و استادیار بخش ع
یوسف علی ابراهیمی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی ازدانشگاه شیراز

چکیده:

مجموعه افیولیتی آباده- طشک به صورت ناپیوسته در منطقه ای به وسعت ۲۳۲ کیلومتر مربع در شرق استان فارس، در بین طول های جغرافیایی ۵۳درجه و ۵۵ ثانیه- ۵۳ درجه و ۴۵ دقیقه و عرض های جغرافیایی ۲۹درجه و ۵۵ ثانیه- ۲۹درجه و ۴۷ ثانیه قرار دارد. این مجموعه افیولیتی از لحاظ روابط صحرایی، میکروسکوپی و زمین شیمی بررسی شده است. منطقه آباده-ظشک بر خلاف افیولیت نیریز، یک مجموعه کامل افیولیتی نیست و به طور عمده از بخش فراماتیک تشکیل شده است. سنگ های فراماتیک در ارتباط با ذوب بخشی ایجاد شده اند که به طور عمده شامل: هارزبورژیت، هارزبورژیت سرپانتینی و سرپانتینیت و ارتوپیروکسنیت و دونیت های که بصورت غلاف اطراف نهشته کرومیت را احاطه کرده اند می باشند. انواع بافت ها و ساختمان های نواری، توده ای و پوست پلنگی و گرهکی و متراکم، افشان در کانه کرومیت این ذخایر دیده می شود. داده های ترکیب شیمیایی کرومیت نشان می دهند که کرومیت های آباده- طشک از نوع انبانه ای بوده و در محدوده کرومیت های غنی از کروم و آلومینیوم و با آهن اندک قرار می گیرند. مطالعات زمین شیمی بازالت ها نشان دهنده تولئیتی بودن بازالت ها و تشکیل آنها در تیغه میان اقیانوسی است.