سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش داخلی برق
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سعید میاح – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
رویا کاظمی اصل – کارشناس دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
امروزه رقابت شدید بین شرکتهای اقتصادی موجب شده است که کالا یا خدمات با کیفیت بالا و ارزان عرضه کنند. لذا شرکتهایی که در بازار برق به تولید انرژی میپردازند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این مقاله سعی بر آن شده است که پخش بار اقتصادی متداول، با اعمال کلیه قیود حاکم بر مسئله، بفرم یک مسئله جامع تکمیل و به کمک الگوریتم جدید پیشنهادی، بهینهیابی گردد. در این راستا علاوه بر محدودیتهای معمول در پخشبار اقتصادی، دو محدودیت فرکانسی بنامهای محدودیت حداقل فرکانس و محدودیت سرعت تغییرات فرکانس نیز مد نظر قرار گرفته شده است. همچنین در این پژوهش علاوه بر حداقل نمودن هزینه تولید انرژی الکتریکی، هزینههای ذخیره چرخان و آلودگی زیست محیطی نیز حداقل میگردد.