سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبر گلکار – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

بخش بار احتمالاتی به این صورت تعریف می شود که طبیعت احتمالی اطلاعات ورودی را در نظر گرفته و با توجه به عدم قطعیت در متغیرهای شبکه اطلاعات مورد نیاز خروجی را به صورت احتمالاتی بدست می آوریم و این کار در یک بار اجرای کامپیوتری انجام می شود. تا کنون روشهای متعددی برای حل این مسئله پیشنهادشده است. در اکثر این روشها از مدل های ساده خطی برای روابط پخش بار استفاده شده است. در بعضی مطالعات فرض شده است که متغیرهای خروجی دارای توزیع نرمال هستند. با توجه به اینکه یکی از منابع اصلی خطا در محاسبات پخش بار احتمالاتی تقریب در خطی کردن معادلات است اکثر روشهای معمول دارای خطای نسبتا زیادی بوده و زمان کامپیوتری لازم برای حل شبکه بسیار زیاد است.