سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کرمی – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی
محمدصادق محمدی – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

پخش بار در یک سیستم قدرت یعنی محاسبه نقطه کار حالت مانای سیستم و یک مسئله اساسی در مرحله طراحی، بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت به شمار می رود . در این مقاله از یک شبکه عصبی RBF جهت انجام پخش بار بلادرنگ در سیستم های قدرت استفاده می شود . ایده اصلی آن است که خروجی های پخش بار تابعی از شرایط اولیه ای است که جهت انجام پخش بار در سیستم به کمک یکی از روشهای عددی مورد استفاده قرار می گیرند طوریکه می توان از یک شبکه عصبی RBF جهت تقریب زدن این تابع استفاده نمود . ما از این ایده قبلاً جهت انجام پخش بار در یک سیستم کوچک شامل ۳ ژنراتور و ۹ شین به کمک یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (۳) (MLP) استفاده نموده ایم ولی به منظور تخمین هر کدام از خروجی های پخش بار یک شبکه ص بی MLP مجزا مورد استفاده قرار دادیم . در این مقاله قصد داریم از یک شبکه عصبی RBF جهت انجام پخش بار بلادرنگ در یک سیستم قدرت بزرگ شامل ۱۰ ژنراتور و ۳۹ شین یعنی سیستم تست نیوانگلند (۴) استفاده نمائیم طوریکه بتوانیم تمامی خروجی های پخش بار را تنها به کمک یک شبکه عصبی RBF تخمین بزنیم . شبکه عصبی RBF دارای مزایای زیادی از جمله سرعت بالای یادگیری و سادگی ساختار نسبت به شبکه عصبی MLP می باشد و نتایج شبیه سازی درستی روش طرح شده را تأئید می نماید .