سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدایمان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، ایران
علیرضا روستا – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
حمید کیوانی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
محمدمهدی قنبریان – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:
در این مقاله به منظور استفاده بهینه از نیروگاه های سوخت فسیلی در جهت کاهش هزینه های سوخت با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای حل مسئله پخش بار اقتصادی بین نیروگاه ها، ارائه شده است. تولید انرژی الکتریکی برای سیستم های قدرت با هدف کمینه سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم های مدرن امروزی می باشد. حدود تولید و نرخ های افزایش و کاهشی به یک مسئله بهینه سازی تبدیل شده است. که در این مقاله با درنظر گرفتن واحدهای تولیدی نیروگاه مجتمع فجر در یک سیکل ۲۴ ساعته شبانه روزی در حالت های بدون درنظر گرفتن اثر دریچه بخار و با درنظر گرفتن اثر شیر کنترل بخار مورد مطالعه قرار گرفته شده است. مورد مطالعاتی فوق توسط الگوریتم های (ABCPSO, ABC, PSO)، جهت تعیین میزان هزینه تولید و پخش بار توسط بار توسط الگوریتم های پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته شده است و بهترین جواب به عنوان بهترین راه حل معرفی می نماییم.