سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی رفیعی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله یک استراتژی بر اساس برنامه ریزی درجه دوم جهت حل مسئله پخش بار بهینه با در نظر گرفتن قید امنیت و تلفات سیستم ارائه می دهد . این روش مسئله را با یک تابع هدف درجه دوم بر حسب توان تولیدی واحدها بیان می کند؛ قیود نیز بصورت معادلات برابری و نابرابری خطی مدل شده اند. در این مقاله از روش سیمپلک س جهت تعیین اینکه مسئله جواب دارد یا خیر و یافتن حل ممکن آن استفاده شده است ، علاوه بر این از یک سری متغیرهای کنترلی اضطراری بمنظور تضمین رعایت قیود در شرایط اضطراری استفاده شده است که این متغیرهای کنترلی بصورت حذف بار در برخی شینها تعریف شده اند . روش پیشن هادی بر روی سیستم ۶ شینه اعمال شده و نتایج آن با روشهای دیگر مقایسه شده است.