سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالعلی عادل پور – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
غلامرضا قهاری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدآهنگ کوثر – استاد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

کمی اندازه و پراکنش نامناسب بارش، افزون بر ۹۰ درصد از پهنه ایران را در طبقه بندی اقلیمی خشک و نیمه خشک قرار داده است. کاهش آبدهی چاه ها و افت سفره های آب زیر زمینی ، به علت حفر چاههای بی رویه از عوامل مهم بیابان زایی در این مناطق به شمار می رود. یکی از راههای مقابله با این مهم استفاده از پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی آبخوان ها می باشد. برای این منظور تاثیر پروژه پخش سیلاب ایستگاه کوثر واقع در ۱۹۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز بر منابع آب زیر زمینی و توسعه اراضی کشاورزی دشت گربایگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد آب مصرفی جهت شرب و کشاورزی در منطقه گربایگان، قبل از اجرای طرح از ۱۶ حلقه چاه تامین می شده است. در صورتی که با اجرای پروژه پخش سیلاب، تعداد چاه ها در کل منطقه به بیش از ۱۵۰ حلقه رسیده، که خود نشاندهنده تغذیه مصنوعی در آبخوانی به ضخامت متوسط ۳۰ متر و گنجایشی معادل ۱۰۰ میلیون متر مکعب می باشد. همچنین بررسی آماری هیدرومتری در خشکه رودهای بیشه زرد و چاه قوچ که محل آبگیری شبکه های پخش سیلاب می باشند، نشان می دهد که از سال ۱۳۶۱ یعنی ابتدای طرح تا کنون ، به میزان ۱۵۶/۰۲۷۴ میلیون متر مکعب آب وارد آبخوان گردیده است، که موجب افزایش سطح کشاورزی از ۲۰۰هکتار به بیش از ۲۰۰۰ هکتار شده است، همچنین با احیا مراتع و افزایش تراکم پوشش گیاهی، علاوه بر کنترل فرسایش بادی در منطقه ، میزان تولید ماده خشک در هکتار از ۵۰ کیلوگرم به بیش از ۶۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است.