سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا موسوی حکمتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررری و دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد وا
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله عوامل مختلف در پخش عرضی جریان چگالی حاوی ذرات به صورت سه بعدی و مغشوش در حالت دائم و غیردائم بطور تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت غیردائم، باافزایش غلظت پخش عرضی و سرعت متوسط پخش عرضی افزایش می یابد. ولی عمده حالات، افزایش دبی باعث افزایش پخش عرضی و سرعت متوسط پخش عرضی خواهد شد. با گذشت زمان شتاب متوسط پخش عرضی به سمت صفرمیل می کند و این امر با توجه به کاهش سرعت عرضی نشان دهنده کاهش نیروهای حاکم در جهت عرضی می باشد. در مورد پخش عرضی دائم مشاهده می شود که در دبی های بالا و غلظتهای بالا اثر افزایش شیب بر پخش عرضی جریان کمتر تاثیرگذاراست. در ناحیه نزدیک ورودی جریان چگالی، پخش عرضی دائم به دلیل برخورد نیروهای اینرسی، بسیار کمتر بوده و تقریبا خطی است. نتایج نشان می دهد که حضور ذرات پارامتر مهمی در فرم تعرض جریان می باشد.