درختان وسط سایت

فضای محوطه ی سایت می تواند به عنوان محل اسکان مردم محله در مواقع بروز بحران باشد سعی باید بر این باشد که فضای کمتری را با انواع عناصر پر نمود لذا برای کاشت درختان مجموعه نیز باید از فضاهایی استفاده نمود که عملاً بلا استفاده هستند. یکی از این فضاها در مجموعه ی پیشنهادی وسط صندلی های وسط می باشد همانطور که در شکل زیر دیده می شود.

سیستم فتوولتاییک

از کاربرد سیستم فتوولتاییک برای روشنایی مجموعه استفاده گردد تا هم در مواقع بحران که احتمال قطعی برق زیاد است مشکلی بوجود نیاید و هم از نقطه نظر پایداری مقرون به صرفه تر و آلودگی کمتری داشته باشد. لذا در این طرح پیشنهادی از این سیستم جهت روشنایی استفاده گردیده است .

آب نما

از مواردی که انسان همیشه با شنیدن صدای آن به وجد می آید و احساس آرامش می کند عنصر آب است. لذا توصیه می شود در صورت امکان از عنصر آب برای تلطیف جو مجموعه استفاده گردد .

کف پوش مناسب

نوع مواد کف پوش باید از مواد یا مصالحی انتخاب گردد که سرعت گریز از خطر را محدود ننماید مثلاً کف های شنی یا ماسه ای که هنگام فرار پا در آنها فرو می رود و سرعت را کاهش می دهد مناسب نیست . کف پوش باید حتی الامکان نرم باشد و از سطوح سخت و ناهموار بدلیل آسیب رساندن به افراد پرهیز گردد .کفپوش  اطراف آب نما مقاوم دربرابر سر خوردن افراد باشد زیرا معمولاً اطراف آب نما خیس و مرطوب می باشد .

جان پناه

نظر به اینکه بهترین وضعیت بدن در برابر نیروهای انفجاری، حالت خوابیده است باید در فضای باز مجموعه، جان پناه ها منطبق با حالت درازکش طراحی شوند. بهترین سطوحی که امکان پناه گرفتن افراد با حالت خوابیده در فضای باز را فراهم می کنند، دیوارهای تزیینی، گلدان ها، نیمکت ها و جوی های آب است. [۲]