سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهزاد پورنقدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
ابوطالب حسینی – رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
علی آجودانی – کارشناس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان

چکیده:
امروزه رسانهها و شبکههای ماهوارهای به عنوان ابزار قدرتمند تهاجم فرهنگی و غلبه بر افکار عمومی یک ملت و کشور محسوب میشود که شناخت اهداف امنیتی این پدیده نوظهور و روشهای دفاعی و پدافندی آن یکی از اصول اولیه و مهم پدافند غیرعامل در حوزه جنگ نرم و رسانه است. مدتی است که شبکه هایماهواره ای فارسی زبان با تمام تلاش خود سعی دارند ضمن تغییر فرهنگ و اعتقادات جامعه، به ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در مناطق مرزی نیز دامن بزنند. همچنین رسانه و شبکههای ماهوارهای در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاوتی کشور می باشد. روش کار: با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانهای و همچنین به روش مطالعات کتابخانهای، پدافند غیرعامل در کشور در حوزه رسانه و شبکههای ماهوارهای در مناطق مرزی بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. یافتهها: در چند سال اخیر تعداد شبکههای ماهوارهای فارسی زبان افزایش قابل ملاحظهای داشته و با پخش برنامههای هدفمند از سوی دشمنان، آداب و رسوم، سنن و اعتقادات جامعه فارسی زبان ایران و خصوصاً نسل جوان جامعه دچار تغییرات و دگرگونی شده است. بنابراین با فرهنگسازی و همکاری مردمی با نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی میتوان از آسیبها و پیامدهای منفی رسانهها و شبکههای ماهوارهای کاست. نتیجهگیری: یکی از راهکارهای مقابله با برنامههای ماهوارهای فارسی زبان و اصول دفاعی و پدافند غیرعامل در حوزه فضای مجازی کشور، جلب اعتماد عمومی به رسانههای داخلی و غنیسازی برنامهها و هدفمندسازی در خصوص جذب مخاطب توسط رسانههای داخلی است.