سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
احمد عسکری – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد واحد بین المللی کیش استان هرمزگان جزیره کیش پایگاه هوایی پ ۲۷۶

چکیده:
در گذشته نگرشی سنتی به مدیریت بحران ، یک نگرش منفی بوده و عملیاتی مانند فرونشاندن آتش توسط مدیر تلقی میشد و مدیر یا مسئول در انتظار خراب شدن کارها می نشست و پس از بروز تخریب ، سعی و تلاش می کرد که ضرر وزیان ناشی از خرابی ها را محدود و کنترل نماید ، ولی در حال حاضر این نگرش بشدت عوض و دیدگاه مثبت و بهتری جایگزین آن شده است . این پژوهش با نگرش مثبت به مدیریت بحران برابر آخرین یافته ها ابزارها و اقدامات پیشگیرانه – عملیات وکنترل بحران با تکیه بر راهبردهای مدیریت استراتژیک و نگرش سیستمی ، مبنی بر اینکه برنامه ریزی برای مدیریت بحران در سازمانهای رسمی و غیر رسمی ، مقدمه ای برای رویارویی و تشریک مساعی در جامعه بزرگتر و کشور و حتی بحرانهای جامعه جهانی می باشد .روش تحقیق در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اینترنت و مشاهدات تمرین های رزمایش های مدیریت بحران می باشد. نتیجه و یافته های پژوهش یکی از اصول راهنمایی است که به این نکته مهم تکیه می نماید : در دنیای امروزی که پدیده عدم اطمینان محیط سازمانها و جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این پدیده عدم اطمینان شامل بحران و کمبود آب خوردن ،آلودگی های زیست محیطی، ریز گرد ، بلایای طبیعی ، انفجارهای غیر متعارف ،متغیر های اقتصادی بوده مستلزم این اصل می باشد که بدون راهبرد استراتژیک و نهادینه کردن اقدامات و برنامه های مدیریت بحران و عدم نگرش سیستمی و بخشی نگری در این موضوع مهم ، سازمانها و جوامع را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد.