سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
سجاد خسروی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی ناوبری دریایی
علی شادمهری – دانشجوی کارشناسی مهندسی ناوبری دریایی
حسن صوفیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی ناوبری دریایی

چکیده:
اصول پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات بنیادی و زیر بنایی است که در صورت به کار گیری آنها می توان صدمات ، خسارات و هزینه های گزافی را به دشمن تحمیلنمود. در رابطه با اهمیت این موضوع ،تجارب و شواهد ثبت شده در جنگ های اعصار گذشته تاریخ بشری و قرن حاظر ، نمونه های مستدل و انکار ناپذیری است که اهمیت حیاتی این مهم را آشکار و ثابت می نماید. با توجه به رابطه مستقیم و تابعیت مفهوم پدافند غیر عامل و تهدیدات و همچنین توسعه تهدیدات در حوضه های مختلف از جمله دریاها ، پدافند غیر عامل می بایست پاسخگوی توسعه تهدیدات در هر حوضه ای از آن را داشته باشدکه در این رابطه پدافند غیر عامل در دریا به مواردی چون: جنبه های نظامی ، طبیعی ، پشتیبانی تشریحی و عملیاتی راه کنشی در دریا پرداخته است.