مقاله پديده نامطلوب سرمايش موضعي و تاثير آن بر مصرف انرژي در سامانه هاي گرمايش از کف ساختمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: پديده نامطلوب سرمايش موضعي و تاثير آن بر مصرف انرژي در سامانه هاي گرمايش از کف ساختمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرمايش از کف
مقاله مصرف انرژي
مقاله آسايش حرارتي
مقاله کوران
مقاله سرمايش موضعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بسياري از موارد ساکنان ساختمان در فصل زمستان از احساس سرماي موضعي در ناحيه مچ پا و پشت گردن شکايت دارند. در چنين شرايطي افراد براي غلبه بر احساس سرماي موضعي، دماي هواي اتاق را افزايش مي دهند و اين به معناي افزايش مصرف انرژي است. در ساختمانهاي مسکوني با تهويه طبيعي، رخداد پديده سرمايش موضعي به دليل وجود پنجره ها و سطوح سرد در ساختمان است. سرعت متوسط و شدت اغتشاش جريان هوا، دو عامل عمده در ايجاد کوران يا سرمايش موضعي نا خواسته است. بيشتر نارضايتي هاي گزارش شده ناشي از پديده سرمايش موضعي، در مواردي رخ داده که سرعت متوسط جريان نيز از حد مجاز تجاوز نکرده است. اين بدين معنا است که شدت اغتشاش جريان هوا نيز نقش موثري در رخداد اين پديده دارد. لذا بررسي پديده کوران يا سرمايش موضعي ناخواسته در سامانه هاي گرمايش از کف ساختمان نيز خالي از اهميت نيست، هر چند در اين موارد، سرعت متوسط جريان هوا ناچيز است. در اين مقاله به بررسي اثر اندازه پنجره بر ايجاد نارضايتي حرارتي ناشي از پديده سرمايش موضعي در ساختمانهايي که از سيستمهاي گرمايش از کف استفاده مي کنند، پرداخته شده است. بررسيها نشان مي دهد که اگر چه اندازه پنجره بر گستردگي محدوده نارضايتي ايجاد شده به دليل پديده سرمايش موضعي، موثر است، اما اين تاثير به حدي نيست که ميزان نارضايتي از مقادير مجاز استاندارد فراتر رود. بنابراين تبعات نامطلوب ناشي از پديده کوران يا سرمايش موضعي بر مصرف انرژي، در ساختمانهايي که از سامانه هاي گرمايش از کف استفاده مي کنند چندان چشمگير نيست. در پايان، محدوده ايجاد نارضايتي در نزديکي پنجره در دو حالت گرمايش از کف و گرمايش به کمک پانلهاي عمودي مقايسه شده است. بررسيها نشان داد که سيستمهاي گرمايش کفي نسبت به پانلهاي عمودي از نظر مصرف انرژي و آسايش حرارتي عملکرد بهتري دارند.