سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور اوجاقی – شرکت برق منطقه ای زنجان ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا مقدمه ای کوتاه در خصوص منابع تولید هارمونیک در شبکه و عامل رشد روزافزون آنها در سالیان اخیر ب یان شده و سپس چگونگی ایجاد پدیده تقویت هارمونیکی در خازنهایی که به منظور حصول اهداف مختلف در شبکه نصب می شوند، تبیین می شود . در مرحله بعد نقش مؤلفه های هارمونیک جریان بار در این رابطه تشریح شده و روشهای ممکن برای پیشگیری از بروز پدیده مذکور تو ضیح داده می شوند . در ادامه امکان بروز این پدیده در پستهای فوق توزیع برق زنجان که مجهز به بانکهای خازن در باسبار ۲۰ کیلوولت هستند، از طریق انجام محاسبات لازم مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت از بین بردن امکان بروز پدیده مزبور مورد تحلیل قرار می گیرند . نتیجه گیری از مطالب نیز در خاتمه ارائه می شود