سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فایض – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ، پژوهشکده لیزر و اپتیک، گروه پژوهشی لیزر
مرتضی اسدیان –

چکیده:

بر پایه مدل کره صلب در ترمودینامیک آماری، با استناد به نظریه حجم آزاد آیرینگ و معادله استوکس برای محاسبه ضریب پخش یونی و تاثیر آن در ضخامت لایه مرزی در فصل مشترک فازهای جامد و مایع، افزایش قابل ملاحظه ضریب توزیع یون +Yb3 در Y3Al5O12 توضیح داده می شود. از تقریب ها و دیاگرام های ترموفیزیکی ژاریکوف، محدودیت گسترش وجوه فرعی در رشد بلورهای Yb:YAG و تاثیر گرادیان های دما بر سیمای هندسی جبهه انجماد مورد بحث قرار گرفته است. در چارچوب محاسبات عددی۲D-FDM تاثیر تغییرات ترمو فیزیکی حاصل از آلایش +Yb3 در مولفه های سرعت جریان سیال مدل سازی شده است.