سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس سازه و معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور فلامکی –

چکیده:

برپایه نیازی که به دقت نظر در تدوین و در ارائه سخن داریم، نمی توانیم به موضوع اصلی کارمان، با حوصله ای که لازم می دانیم، نگاه نکنیم. هر آینه ساختار یا )سازه( و معماری بخواهند در محفلی به میان آیند که علم را گستره سنجش هایش می دانند …، اتکاء بر تعریف، به عنوان راهی مطلوب برای رسیدن به نتیجه دانسته می شود. ازدیدگاه ما، برای تعریف ساختار ومعماری، باید بستری ارائه داده شود که ابزارهای سنجش را شناخته باشد وشروط لازم برای سیر وگذارهایی به نظم را ارائه دهد.