سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیر مجرد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موذن – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی
محسن موید – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی
منصور مجتهدی – دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی

چکیده:

توده نفوذی شیور در شمال شهرستان اهر در زون البرز غربی – آذربایجان قرار دارد. این توده با ترکیب کوارتز مونزونیت تا گرانودیوریت ، طی فاز کوهزایی پیرنه (ائوسن فوقانی – الیگوسن) در میان سنگهای اهکی، شیلی و آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده و آنها را به صورت مجاورتی دگرگون نموده است این مطالعه به واکنشهای انجام گرفته در هورنلفس های رسی – نیمه رسی ، کالک سیلیکاته و متابازیت بعلت تغییر شرایط ترمودینامیکی ناشی از نفودذ توه و تشکیل فازهای پایدار جدید در این هاله می پردازد. کانیهای پدید آمده در اثر این دگرگونی در متاپلیتها شامل بیوتیت، آندالوزیت ، کردیریت، آلکالی فلدسپار و سیلیمانیت می باشند. در متالازیتها اپیدوت، اکتینولیت ، هورنبلند ، کلینوپیروکسن ، اسکاپولیت ، ولاستونیت و ووزوویانیت بوجود آمده اند. حداکثر فشار برای این هاله با استفاده از شبکه پتروژنتیک گرید و پاراژنز کانیها، در هورنفلس های رسی ۲/۲ کیلوبار و حرارت زون سیلیمانیت ۶۲۵ درجه سانتیگراد تعیین شده است.