سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مهدویفر – استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
وحید تاجیک – کارشناس پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و

چکیده:

در ساعت ۴:۴۷:۰۲ به وقت محلی، روز ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۵ ، زمینلرزهای با بزرگی ML=6/1 در محدوده جنوبشرقی بروجرد، رخ داد. موقعیت کانونی این زمین لرزه ۳۳/۶۲ درجه عرض شمالی و ۴۸/۹۱ درجه طول خاوری و با عمقی در حدود ۱۴ کیلومتر و شدت رو مرکزVIII در مقیاس شدت مرکالی تخمین زده شده است. این زمینلرزههمراه با پدید های زمینشناسی مهندسی و ژئوتکنیکی فراوانی بوده است. از جمله مهمترین این پدیده ها میتوان به تفاوت تخریب در مناطق دشتی و مناطق قرار گرفته بر روی دامنه های سنگی اشاره نمود که شاهدی آشکار از تاثیر ساختگاه است. همچنین پدیده روانگرایی در شش نقطه از دشت سیلاخور شامل اطراف روستاهای لبان، عربان، الک آباد، کارخانه سفید کن، حیدر آباد و باباپشمان دیده شده است که از میان آنها روانگرایی ایجاد شده در لبان پایین همراه با گسترش جانبی بوده است. برغم ایجاد ریزشهای فراوان در اطراف روستاهای آسیب دیده، آثاری از وقوع زمین لغزشهای پیوسته و عمیق مشاهده نشده و زلزله تنها موجب تجدید فعالیت برخی از زمین لغزشهای موجود در منطقه شده است. علاوه بر پدیده های فوق آثار فرو نشست در نقاط محدودی از منطقه نیز مشاهده گردیده است.