سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوشیانت کیارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد مختاری – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

مطالعه تغییرات میدان مغناطیسی زمین قبل ‐همزمان و پس از رخداد زمین لرزه ازاواسط قرن پیش تا به امروز ادامه یافته و فرمول بندیهای علمی وابسته به آن سیری تکاملی داشته است. نظریه های موجود جهت تفسیر آنومالی های مغناطیسی وابسته به فعالییتهای لرزه ای را میتوان به سه نظر یه مگنتوهیدرودینامیک ‚الکتروسینتیک و پیزومگنتیک طبقه بندی کرد . اساس نظریه پیزومگنتی ک در این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. کمیت های قابل اندازه گیری مورد توجه در ارتباط با پیش نشانگرهای مغناطیسی مولفه های قائم و افقی میدان و نیز شدت کل میدان مغناطیسی می باشد . جهت اندازه گیری مولفه ای میدان عموما از مغن اطیس سنجهای سه مولفه ای و جهت اندازه گیری شدت کل میدان از proton-magnetometer ها استفاده می شود. محدوده بسیار پایین دامنه آنومالی ها ی مورد نیاز در کاربرد پیش نشانگرهای مغناطیسی از چند نانوتسلا تا چند ده پیکو تسلا میباشد بنابراین با مشکلاتی اساسی در آ شکارسازی این آنومالیها روبرو خواهیم بودو به دستگاههایی با دقت های بسیار بالا نیاز خواهیم داشت که البته در سالهای اخیر تکنولوژی ساخت دستگاههای حساس با پیشترفت چشمگیری روبرو بوده است.با در نظر گرفتن موارد فوق وپتانسیل بالای لرزه خیزی درایران و نیز توسعه در نظریه های علمی مربوطه این امکان بوجود آمده است که با استفاده از شبکه اندازه گیری پیوسته مغناطیسی امکانات اولیه پیش بینی کوتاه مدت مورد ازمایش قرار گیرد. در این راستاطراحی و نصب یک شبکه مغناطیسی متشکل از حداقل سه ایستگاه در یکی از مناطق فعال لرزه ای ایرا ن در مراحل پایانی می باشد که در آتیه نزدیک نتایج عملی آن مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت