سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
عادل بیرام پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرودینامیک، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی ،چابهار
علی مراد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرودینامیک، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی ،چابهار
امین بهزادمهر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار

چکیده:
یکی از مشکلات عمده در پروانه متحرکه های دریایی که باعث کاهش کارایی آنها میگردد افت فشار در اطراف پروانه ها به کمتر از فشار بخار مایع است که پدیده کاویتاسیون نامیده میشود و باعث صدمات زیادی به پروانه متحرکه دریایی و بدنه آن میگردد. مهندسان دریا و کشتی با روش های مختلف سعی بر جلوگیری از بروز این پدیده شده و یا پروانه متحرکه دریایی و بدنه آن را از صدمات احتمالی این پدیده مخرب حفظ نمایند. در این مقاله ابتدا تعریفی از پدیده کاویتاسیون و انواع آن در پروانه متحرکه های دریایی ارائه گردیده و سپس به بررسی عوامل موثر بر آن و تحلیل روش های موجود بر بررسی کاویتاسیون پرداخته شده است و در پایان راه های نوین مقابله با آن بیان گردیده است.