سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیلا کوهی فایق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

موارد متعددی از گسترش جانبی در زمینهای ماسه ای سست اشبع با شیب کم بر اثر روانگری ناشی از زلزله در نقاط مختلف جهان از جمله ایران، ژاپن و آمریکا مشاهده شده است. در برخی از این زمینها علی رغم شیب کم سطح زمین اندازه گسترش حتی تا چندین متر (حدود۱۲متر) نیز مشاهده و ثبت شده است.گسترش جانبی باعث ایجاد خسارت به زمین سازه ها و تاسیسات بنا شده و رو و یادرون آن می گردد.دراین مقاله ابتدا مواردی از گسترش جانبی مختلف دنیا مورد مطالعه قرار گرفته است. موارد مورد مطالعه شامل زلزله ۱۹۹۰ منجیل، ۱۹۶۴ نیگاتای ژاپن،۱۹۸۹ لوماپریتا و موارد متعدد دیگر خواهد سپس آزمایشهای انجام شده در مورد روانگرایی مانند سانتریفوژ و میز لرزان مرور گردیده تا بتوان مکانیزمی برای وقوع این پدیده پیشنهاد کرد